Läs bibeltext

Ps 46:2
    Gud är vår tillflykt och vår styrka,
    en hjälp i nöden, som aldrig svikit.
Ps 46:3
    Därför räds vi inte om än jorden skälver
    och bergen störtar i havets djup,
Ps 46:4
    om än vattnen brusar och skummar
    och bergen darrar vid havets uppror.
Ps 46:5
    Här är en flod vars strömmar
    ger glädje åt Guds stad,
    som den Högste har helgat till sin boning.
Ps 46:6
    Därinne bor Gud, den skall aldrig falla,
    den får hjälp av Gud när morgonen gryr.
Ps 46:7
    Folken larmar, riken vacklar.
    Då hörs hans röst och jorden bävar.
Ps 46:8
    Herren Sebaot är med oss,
    Jakobs Gud är vår borg.
Ps 46:9
    Kom och skåda Herrens gärningar,
    som slår världen med skräck.
Ps 46:10
    Han gör slut på krigen över hela jorden,
    han bryter bågen och bräcker spjutet,
    sköldarna bränner han upp i eld.
Ps 46:11
    Lugn! Besinna att jag är Gud,
    upphöjd över folken, upphöjd över jorden.
Ps 46:12
    Herren Sebaot är med oss,
    Jakobs Gud är vår borg.