Läs bibeltext

Ps 47:2
    Klappa händer, alla folk,
    hylla Gud med jubelrop!
Ps 47:3
    Ty Herren, den Högste, är värd att frukta,
    en stor konung över hela jorden.
Ps 47:4
    Han lägger länderna under oss,
    lägger folken under våra fötter.
Ps 47:5
    Han väljer åt oss ett eget land,
    hans älskade Jakobs stolthet.
Ps 47:6
    Gud har dragit upp under jubelrop,
    Herren vid hornens klang.
Ps 47:7
    Spela och sjung till Guds ära!
    Spela och sjung till vår konungs ära!
Ps 47:8
    Ja, Gud är all världens konung,
    sjung en sång till hans ära!
Ps 47:9
    Gud är konung över folken,
    Gud sitter på sin heliga tron.
Ps 47:10
    Folkens furstar samlas,
    de är Abrahams Guds folk.
    Jordens mäktiga tillhör Gud,
    han är upphöjd över alla.
Ps 48:1
En sång, en psalm av Korachs ättlingar.
Ps 48:2
    Stor är Herren, högt är han prisad
    i vår Guds stad.