Läs bibeltext

Ps 48:2
    Stor är Herren, högt är han prisad
    i vår Guds stad.
Ps 48:3
    Skönt reser sig hans heliga berg,
    en fröjd för hela jorden,
    Sions berg, gudaberget,
    den store konungens stad.
Ps 48:4
    Gud bor i dess palats,
    han har visat att han är vår tillflykt.
Ps 48:5
    Kungarna slöt sig samman,
    gemensamt ryckte de fram.
Ps 48:6
    De såg, de häpnade,
    de blev förskräckta och flydde.
Ps 48:7
    Där greps de av bävan,
    vånda som hos en födande kvinna,
Ps 48:8
    som när östanvinden krossar
    skeppen som seglar på Tarshish.
Ps 48:9
    Det vi hört om fick vi se
    i Herren Sebaots stad,
    i vår Guds stad,
    den som Gud har grundat för evigt.
Ps 48:10
    Vi har besinnat din godhet, o Gud,
    här i ditt tempel.
Ps 48:11
    Liksom ditt namn, o Gud,
    når ditt lov till jordens ändar.
    Din hand skänker oss rätt och seger.
Ps 48:12
    Sions berg gläder sig,
    Juda städer jublar
    över dina domslut.