Läs bibeltext

Ps 50:1
En psalm av Asaf.
    Gud, Herren Gud, har tagit till orda,
    han kallar på jorden från öster till väster.
Ps 50:2
    Från Sion, det fullkomligt sköna,
    träder Gud fram i glans.
Ps 50:3
    Vår Gud kommer, han skall inte tiga.
    Framför honom går förtärande eld
    och kring honom rasar stormen.
Ps 50:4
    Han kallar på himlen därovan,
    kallar på jorden, för att döma sitt folk:
Ps 50:5
    Samla inför mig mina trogna
    som sluter förbund med mig genom offer.
Ps 50:6
    Himlen förkunnar hans rättfärdighet.
    Gud är den som dömer.
Ps 50:7
    Hör, mitt folk, jag vill tala,
    Israel, jag vill varna dig.
    Jag är Gud, din Gud.
Ps 50:8
    På dina offer kan jag inte klaga,
    dina brännoffer får jag dagligen.
Ps 50:9
    Men jag behöver inga tjurar från ditt stall,
    inga bockar ur dina fållor,
Ps 50:10
    ty viltet i skogen är mitt,
    alla djur bland de väldiga bergen.
Ps 50:11
    Jag känner alla fåglar i skyn,
    alla markens smådjur är mina.