Läs bibeltext

Ps 50:5
    Samla inför mig mina trogna
    som sluter förbund med mig genom offer.
Ps 50:6
    Himlen förkunnar hans rättfärdighet.
    Gud är den som dömer.
Ps 50:7
    Hör, mitt folk, jag vill tala,
    Israel, jag vill varna dig.
    Jag är Gud, din Gud.
Ps 50:8
    På dina offer kan jag inte klaga,
    dina brännoffer får jag dagligen.
Ps 50:9
    Men jag behöver inga tjurar från ditt stall,
    inga bockar ur dina fållor,
Ps 50:10
    ty viltet i skogen är mitt,
    alla djur bland de väldiga bergen.
Ps 50:11
    Jag känner alla fåglar i skyn,
    alla markens smådjur är mina.
Ps 50:12
    Vore jag hungrig sade jag det inte till dig,
    ty min är världen och allt den rymmer.
Ps 50:13
    Skulle jag äta kött av tjurar
    eller dricka bockars blod?
Ps 50:14
    Nej, låt tacksägelsen bli ditt offer åt Gud
    och infria dina löften till den Högste!
Ps 50:15
    Ropa till mig när du är i nöd,
    jag skall rädda dig, och du skall ära mig.