Läs bibeltext

Ps 51:3
    Förbarma dig, Gud, i din nåd,
    stryk ut mina synder i din stora godhet.
Ps 51:4
    Gör mig fri från all min skuld
    och rena mig från min synd.
Ps 51:5
    Jag vet vad jag har brutit,
    min synd står alltid inför mig.
Ps 51:6
    Mot dig, bara mot dig har jag syndat,
    jag har gjort det som är ont i dina ögon.
    Du har rätt när du ställer mig till svars,
    den dom du fäller är rättvis.
Ps 51:7
    I skuld är jag född,
    i synd blev jag till i min moders liv.
Ps 51:8
    Du som älskar ett uppriktigt hjärta,
    ge mig vishet i mitt innersta.
Ps 51:9
    Rena mig med isop från min synd,
    tvätta mig vit som snö.
Ps 51:10
    Låt mig få höra glädjerop och lovsång,
    låt den du har krossat få jubla.
Ps 51:11
    Vänd bort din blick från mina synder,
    stryk ut all min skuld.
Ps 51:12
    Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
    ge mig ett nytt och stadigt sinne.
Ps 51:13
    Driv inte bort mig från din närhet,
    ta inte ifrån mig din heliga ande.