Läs bibeltext

Ps 51:12
    Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
    ge mig ett nytt och stadigt sinne.
Ps 51:13
    Driv inte bort mig från din närhet,
    ta inte ifrån mig din heliga ande.
Ps 51:14
    Låt mig åter glädjas över att du räddar,
    håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne.
Ps 51:15
    Jag skall visa syndarna dina vägar,
    så att de vänder åter till dig.
Ps 51:16
    Skydda mig mot blodsdåd, Gud, min räddare.
    Då skall jag jubla över din trofasthet.
Ps 51:17
    Herre, öppna min mun,
    jag vill sjunga ditt lov.
Ps 51:18
    Slaktoffer vill du inte ta emot,
    och ger jag dig brännoffer försmår du det.
Ps 51:19
    Det offer du begär är ett förkrossat hjärta,
    en krossad och nedbruten människa
    förkastar du inte, o Gud.
Ps 51:20
    Låt i din godhet allt gå Sion väl,
    bygg upp Jerusalems murar.
Ps 51:21
    Då skall du få njuta rätta offer,
    brännoffer och heloffer,
    då skall unga tjurar offras på ditt altare.
Ps 52:1
För körledaren. En dikt av David