Läs bibeltext

Ps 56:11
    På Gud - jag prisar hans ord -
    på Herren - jag prisar hans ord -
Ps 56:12
    på Gud förtröstar jag och är inte rädd.
    Vad kan människor göra mig då?
Ps 56:13
    Jag har gett mina löften till dig, o Gud,
    jag skall infria dem med tackoffer,
Ps 56:14
    ty du har räddat mig från döden,
    räddat mig från att falla.
    Så kan jag vandra inför Gud
    i livets ljus.
Ps 57:1
För körledaren. Ett kväde av David när han var i grottan, på flykt undan Saul.
Ps 57:2
    Förbarma dig, Gud, förbarma dig!
    Jag flyr till dig,
    i dina vingars skugga tar jag min tillflykt
    tills faran har dragit förbi.
Ps 57:3
    Jag ropar till Gud den Högste,
    till Gud som gör gott mot mig.
Ps 57:4
    Han sänder mig hjälp från himlen
    när mina förföljare smädar mig.
    Gud visar sin godhet och trofasthet.
Ps 57:5
    Jag ligger mitt ibland lejon,
    glupska på människokött.
    Deras tänder är spjut och pilar,
    deras tungor är skarpa svärd.
Ps 57:6
    Visa din höghet i himlen, o Gud,
    och din härlighet över hela jorden!
Ps 57:7
    De lade ut ett nät för mina fötter
    och en snara för min hals,
    de grävde en grop åt mig
    men föll själva däri.