Läs bibeltext

Ps 57:8
    Mitt hjärta är redo, Gud,
    mitt hjärta är redo,
    jag vill sjunga och spela.
Ps 57:9
    Vakna, min själ,
    vakna, harpa och lyra,
    jag vill väcka morgonrodnaden.
Ps 57:10
    Jag vill tacka dig, Herre, bland folken,
    jag vill sjunga ditt lov bland alla folk.
Ps 57:11
    Ty till himlen når din godhet,
    till skyarna din trofasthet.
Ps 57:12
    Visa din höghet i himlen, o Gud,
    och din härlighet över hela jorden!
Ps 58:1
För körledaren. Av David, ett kväde.
Ps 58:2
    Skipar ni verkligen rätt, ni mäktiga?
    Dömer ni människorna rättvist?
Ps 58:3
    Nej, ni handlar med ont i sinnet,
    ni sprider våld över jorden.
Ps 58:4
    De gudlösa är avfälliga sedan födseln,
    från sin första stund går lögnarna vilse.
Ps 58:5
    Deras gift är som ormars gift,
    de liknar en kobra som gör sig döv
Ps 58:6
    och inte hör ormtjusaren,
    inte den förfarne besvärjaren.