Läs bibeltext

Ps 58:7
    Gud, krossa tänderna i deras mun,
    bryt lejonens käkar, Herre!
Ps 58:8
    Låt dem försvinna likt vatten som rinner bort,
    likt gräs som trampas ner och vissnar,
Ps 58:9
    likt ett ofullgånget foster som löses upp,
    en dödfödd som aldrig får se solen.
Ps 58:10
    Må han rycka bort dem i vrede,
    innan de brett ut sig som törnsnår!
Ps 58:11
    Den rättfärdige gläds när han skådar hämnden,
    han skall vada i de gudlösas blod.
Ps 58:12
    Då skall människorna säga:
    Den rättfärdige får sin lön,
    ja, det finns en Gud som dömer på jorden.
Ps 59:1
För körledaren. Ett kväde av David när Saul hade skickat män för att bevaka huset och döda honom.
Ps 59:2
    Rädda mig, min Gud, från mina motståndare,
    för mig i säkerhet undan mina fiender!
Ps 59:3
    Rädda mig från ogärningsmännen,
    hjälp mig undan mördarna!
Ps 59:4
    De ligger i försåt för mig,
    grymma män angriper mig,
    utan att jag syndat eller felat, Herre.
Ps 59:5
    Fast jag är oskyldig gör de sig redo.
    Vakna, kom till mig och se!