Läs bibeltext

Ps 60:3
    Gud, du har förkastat och krossat oss.
    Du var vred, upprätta oss igen.
Ps 60:4
    Du lät landet bäva och rämna.
    Det störtar samman, gör det helt igen.
Ps 60:5
    Du lät ditt folk möta hårda öden,
    du gav oss ett vin som fick oss att ragla.
Ps 60:6
    Res ett baner för dina trogna,
    dit de kan fly undan pilbågen.
Ps 60:7
    Hjälp oss med din starka hand, bönhör mig,
    så att de som du älskar blir räddade!
Ps 60:8
    Gud har talat i sin helgedom:
    "I triumf skall jag utskifta Shekem
    och mäta upp Suckotdalen.
Ps 60:9
    Mitt är Gilead, mitt är Manasse.
    Efraim är min hjälm
    och Juda min härskarstav.
Ps 60:10
    Moab är mitt tvättfat,
    på Edom kastar jag min sko,
    mot filisteerna höjer jag stridsrop."
Ps 60:11
    Vem för mig till den befästa staden,
    vem leder mig till Edom?
Ps 60:12
    Du, Gud, har ju förkastat oss,
    du drog inte i fält med våra härar.
Ps 60:13
    Bistå oss nu mot fienden,
    människors hjälp är ingenting värd.