Läs bibeltext

Ps 62:2
    Bara hos Gud finner jag ro,
    från honom kommer min räddning.
Ps 62:3
    Han är klippan som räddar mig,
    min borg där jag står trygg.
Ps 62:4
    Hur länge skall ni ansätta mig,
    samfällt storma an
    som mot en lutande vägg,
    en fallfärdig mur?
Ps 62:5
    De har enats om att störta ner mig.
    De älskar svek,
    med munnen välsignar de,
    men i sitt hjärta förbannar de.
Ps 62:6
    Bara hos Gud finner jag ro,
    från honom kommer mitt hopp.
Ps 62:7
    Han är klippan som räddar mig,
    min borg där jag står trygg.
Ps 62:8
    Från Gud kommer min hjälp och min ära,
    Gud är min tillflykt, min starka klippa.
Ps 62:9
    Sätt alltid din lit till honom, du folk,
    öppna ditt hjärta inför honom.
    Gud är vår tillflykt.
Ps 62:10
    Bara en vindfläkt är människorna,
    de dödliga endast ett bländverk.
    Läggs de i vågskålen höjer den sig,
    ja, de är lättare än luft.
Ps 62:11
    Lita inte till våld,
    sätt inte ert hopp till rövat gods.
    Om än er rikedom växer,
    förtrösta inte på den.
Ps 62:12
    Ett har Gud talat,
    två ting har jag hört:
    att Gud har makten,