Läs bibeltext

1 Mos 6:5
Herren såg att ondskan på jorden var stor; människornas uppsåt och tankar var alltid och alltigenom onda.
1 Mos 6:6
Då ångrade Herren bittert att han hade gjort människor på jorden.
1 Mos 6:7
Herren sade: "Människorna som jag har skapat skall jag utplåna från jordens yta, och med dem alla fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag gjorde dem."
1 Mos 6:8
Men Noa hade vunnit Herrens välvilja.
1 Mos 6:9
  Detta är berättelsen om Noa och hans släkt. Noa, som levde i denna tid, var en oförvitlig och rättfärdig man; han levde i gemenskap med Gud.
1 Mos 6:10
Noa fick tre söner, Sem, Ham och Jafet.
1 Mos 6:11
Men inför Guds ögon blev jorden alltmer fördärvad och full av våld.
1 Mos 6:12
Gud såg att jorden var fördärvad, eftersom allt vad människorna gjorde på jorden var fördärvligt.
1 Mos 6:13
Han sade till Noa: "Jag har bestämt att jag skall göra slut på alla människor, ty de har fyllt jorden med våld. Jag skall förgöra både dem och jorden.
1 Mos 6:14
Bygg dig en ark av goferträ och inred den med olika rum. Bestryk den både invändigt och utvändigt med jordbeck.
1 Mos 6:15
Så skall du göra arken: den skall vara 150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög,