Läs bibeltext

Ps 63:2
    Gud, min Gud, dig söker jag,
    min själ törstar efter dig,
    min kropp längtar efter dig,
    som ett kargt och uttorkat land.
Ps 63:3
    Då skådar jag dig i helgedomen,
    jag ser din makt och din härlighet.
Ps 63:4
    Din nåd är mer värd än livet.
    Min tunga skall prisa dig.
Ps 63:5
    Jag vill lova dig så länge jag lever
    och åkalla dig med lyfta händer.
Ps 63:6
    Min hunger stillas som av feta rätter,
    jag lovsjunger dig med jublande tunga.
Ps 63:7
    Jag minns dig när jag gått till vila,
    jag tänker på dig i nattens timmar,
Ps 63:8
    ty du kom till min hjälp,
    i dina vingars skugga jublar jag.
Ps 63:9
    Jag håller mig tätt intill dig,
    din hand ger mig stöd.
Ps 63:10
    De som står efter mitt liv går under,
    de skall fara ner i jordens djup.
Ps 63:11
    De skall utlämnas åt svärdet
    och bli schakalernas byte.
Ps 63:12
    Men kungen skall glädja sig över Gud
    och hans edsvurna prisa sig lyckliga,
    ty lögnarnas mun täpps till.