Läs bibeltext

Ps 65:10
    Du tar dig an jorden och ger den regn,
    du gör den bördig och rik.
    Guds flod är full av vatten.
    Du får säden att växa,
    du sörjer för jorden.
Ps 65:11
    Du vattnar åkerns fåror
    och jämnar ut dess tiltor.
    Med regnskurar gör du jorden mjuk,
    du välsignar det som växer.
Ps 65:12
    Du kröner året med goda gåvor,
    där du går fram gror feta skördar.
Ps 65:13
    Ödemarkens beten frodas,
    höjderna klär sig i jubel.
Ps 65:14
    Ängarna smyckas av fårhjordar
    och dalarna höljer sig i säd.
    Allt är jubel och sång.
Ps 66:1
För körledaren. En sång, en psalm.
    Hylla Gud, hela världen,
Ps 66:2
    spela och ära hans namn,
    ära honom med lovsång!
Ps 66:3
    Säg till Gud: Väldiga är dina verk!
    För din makt kryper dina fiender,
Ps 66:4
    hela världen tillber dig,
    spelar till din ära,
    lovsjunger ditt namn.
Ps 66:5
    Kom och se Guds gärningar,
    hans väldiga verk bland människor.
Ps 66:6
    Han förvandlade havet till torr mark,
    de gick till fots genom floden.
    Låt oss glädjas över honom.