Läs bibeltext

Ps 66:1
För körledaren. En sång, en psalm.
    Hylla Gud, hela världen,
Ps 66:2
    spela och ära hans namn,
    ära honom med lovsång!
Ps 66:3
    Säg till Gud: Väldiga är dina verk!
    För din makt kryper dina fiender,
Ps 66:4
    hela världen tillber dig,
    spelar till din ära,
    lovsjunger ditt namn.
Ps 66:5
    Kom och se Guds gärningar,
    hans väldiga verk bland människor.
Ps 66:6
    Han förvandlade havet till torr mark,
    de gick till fots genom floden.
    Låt oss glädjas över honom.
Ps 66:7
    Han härskar för evigt i sin makt.
    Hans ögon vakar över folken -
    inga upprorsmän skall resa sig.
Ps 66:8
    Prisa vår Gud, alla folk,
    låt lovsången ljuda!
Ps 66:9
    Han bevarar oss vid liv,
    han låter inte våra fötter slinta.
Ps 66:10
    Du prövade oss, o Gud,
    du renade oss som man renar silver.
Ps 66:11
    Du lät oss fastna i nätet,
    du slog oss i bojor,