Läs bibeltext

Ps 67:2
    Gud, visa oss nåd och välsigna oss,
    låt ditt ansikte lysa mot oss,
Ps 67:3
    så att hela jorden lär känna vad du gör
    och alla folk får veta att du hjälper.
Ps 67:4
    Folken skall tacka dig, o Gud,
    ja, alla folk skall tacka dig.
Ps 67:5
    Alla länder skall jubla av glädje,
    ty du råder rättvist över folken
    och leder länderna på jorden.
Ps 67:6
    Folken skall tacka dig, o Gud,
    ja, alla folk skall tacka dig.
Ps 67:7
    Jorden har gett sin gröda.
    Gud, vår Gud, välsignar oss.
Ps 67:8
    Gud välsignar oss,
    och hela jorden skall frukta honom.
Ps 68:1
För körledaren. Av David, en psalm, en sång.
Ps 68:2
    Gud reser sig, hans fiender skingras,
    hans motståndare flyr undan.
Ps 68:3
    Som röken virvlar bort,
    som vaxet smälter för elden
    förgås de onda inför Gud.
Ps 68:4
    Men de rättfärdiga gläds inför Gud,
    de fröjdar sig och jublar av glädje.