Läs bibeltext

Ps 68:2
    Gud reser sig, hans fiender skingras,
    hans motståndare flyr undan.
Ps 68:3
    Som röken virvlar bort,
    som vaxet smälter för elden
    förgås de onda inför Gud.
Ps 68:4
    Men de rättfärdiga gläds inför Gud,
    de fröjdar sig och jublar av glädje.
Ps 68:5
    Sjung till Guds ära, lova hans namn,
    hylla honom som rider på molnen!
    Herren är hans namn, jubla inför honom,
Ps 68:6
    de faderlösas fader, änkornas försvarare,
    Gud i sin heliga boning.
Ps 68:7
    Gud ger de ensamma ett hem
    och de fångna frihet och lycka,
    men upprorsmännen får bo i öknen.
Ps 68:8
    Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk,
    när du gick fram i ödemarken,
Ps 68:9
    då bävade jorden, då strömmade det från himlen,
    inför Gud, Sinais herre,
    inför Gud, Israels Gud.
Ps 68:10
    Ett ymnigt regn lät du falla, o Gud,
    ditt kraftlösa land gav du styrka.
Ps 68:11
    Där fick din skara bo,
    du sörjde för de arma i din godhet, o Gud.
Ps 68:12
    Herren har sagt sitt ord,
    en här av kvinnor sprider segerbudet.