Läs bibeltext

Ps 68:10
    Ett ymnigt regn lät du falla, o Gud,
    ditt kraftlösa land gav du styrka.
Ps 68:11
    Där fick din skara bo,
    du sörjde för de arma i din godhet, o Gud.
Ps 68:12
    Herren har sagt sitt ord,
    en här av kvinnor sprider segerbudet.
Ps 68:13
    Kungar och härar flyr, de flyr,
    husfrun fördelar bytet.
Ps 68:14
    Skall ni då ligga stilla i fållorna?
    Duvans vingar är täckta av silver
    och fjädrarna av rödaste guld.
Ps 68:15
    När den Väldige skingrade kungarna
    föll det snö på Salmon.
Ps 68:16
    Mäktigt är Bashans berg,
    höga toppar har Bashans berg.
Ps 68:17
    Ni höga toppar, varför ser ni med avund
    på berget där Gud har valt att bo,
    där Herren vill bo för evigt?
Ps 68:18
    Guds vagnar var tusen och åter tusen,
    när Herren kom i helighet från Sinai.
Ps 68:19
    Du drog upp mot höjderna, du tog fångar,
    du fick gåvor från människor,
    också från upprorsmännen -
    du, Herre Gud, skulle bo där.
Ps 68:20
    Lovad vare Herren dag efter dag!
    Han bär vår börda, Gud är vår räddning.