Läs bibeltext

Ps 69:3
    Jag har sjunkit ner i bottenlös dy
    och har inget fotfäste.
    Jag har kommit ut på djupt vatten,
    strömmen vill dra ner mig.
Ps 69:4
    Jag har ropat mig trött,
    min strupe är hes.
    Mina ögon värker,
    jag har väntat länge på min Gud.
Ps 69:5
    Flera än håren på mitt huvud
    är de som hatar mig utan grund.
    Många är de som vill förgöra mig,
    som är mina fiender utan skäl.
    Jag tvingas lämna tillbaka
    det som jag aldrig stulit.
Ps 69:6
    Du känner min dårskap, Gud,
    min skuld är inte dold för dig.
Ps 69:7
    Låt mig inte dra skam
    över dem som hoppas på dig,
    Herre Gud Sebaot.
    Låt mig inte dra vanära
    över dem som söker sig till dig,
    du Israels Gud.
Ps 69:8
    Det är ju för din skull man hånar mig
    och mitt ansikte rodnar av skam.
Ps 69:9
    Jag har blivit en utstött bland mina bröder,
    en främling för min moders barn.
Ps 69:10
    Lidelsen för ditt hus har förtärt mig,
    jag smädas av dem som smädar dig.
Ps 69:11
    Jag grät och fastade,
    då blev jag hånad.
Ps 69:12
    Jag klädde mig i säckväv,
    då blev jag en visa för dem.
Ps 69:13
    De sladdrar om mig i stadsporten,
    drinkare sjunger om mig.