Läs bibeltext

Ps 69:8
    Det är ju för din skull man hånar mig
    och mitt ansikte rodnar av skam.
Ps 69:9
    Jag har blivit en utstött bland mina bröder,
    en främling för min moders barn.
Ps 69:10
    Lidelsen för ditt hus har förtärt mig,
    jag smädas av dem som smädar dig.
Ps 69:11
    Jag grät och fastade,
    då blev jag hånad.
Ps 69:12
    Jag klädde mig i säckväv,
    då blev jag en visa för dem.
Ps 69:13
    De sladdrar om mig i stadsporten,
    drinkare sjunger om mig.
Ps 69:14
    Jag kommer till dig med min bön,
    må stunden vara den rätta.
    Svara mig, Gud, i din stora godhet,
    ge mig din trofasta hjälp.
Ps 69:15
    Rädda mig från att sjunka i dyn,
    låt mig bli räddad från dem som hatar mig
    och från det djupa vattnet.
Ps 69:16
    Låt inte strömmen dra ner mig
    och djupet uppsluka mig,
    låt inte graven sluta sitt gap om mig.
Ps 69:17
    Svara mig, Herre, i din trofasta godhet,
    vänd dig till mig i din stora barmhärtighet.
Ps 69:18
    Dölj inte ditt ansikte för din tjänare,
    jag är i nöd, skynda dig att svara.