Läs bibeltext

Ps 69:14
    Jag kommer till dig med min bön,
    må stunden vara den rätta.
    Svara mig, Gud, i din stora godhet,
    ge mig din trofasta hjälp.
Ps 69:15
    Rädda mig från att sjunka i dyn,
    låt mig bli räddad från dem som hatar mig
    och från det djupa vattnet.
Ps 69:16
    Låt inte strömmen dra ner mig
    och djupet uppsluka mig,
    låt inte graven sluta sitt gap om mig.
Ps 69:17
    Svara mig, Herre, i din trofasta godhet,
    vänd dig till mig i din stora barmhärtighet.
Ps 69:18
    Dölj inte ditt ansikte för din tjänare,
    jag är i nöd, skynda dig att svara.
Ps 69:19
    Kom till mig och gör mig fri,
    befria mig från mina fiender.
Ps 69:20
    Du vet hur jag blir smädad,
    hur jag lider hån och skam,
    du ser ju alla mina ovänner.
Ps 69:21
    Deras hån har krossat mig,
    mitt hjärta finner ingen bot.
    Jag hoppades på medkänsla,
    men förgäves,
    på någon som ville trösta mig,
    men ingen fanns.
Ps 69:22
    De förgiftade min mat,
    i min törst fick jag ättika att dricka.
Ps 69:23
    Må deras bord bli en fälla för dem
    och deras offermåltid en snara.
Ps 69:24
    Må det mörkna för deras ögon
    så att de inte kan se.
    Låt deras lemmar mista sin stadga.