Läs bibeltext

Ps 71:1
    Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,
    svik mig aldrig!
Ps 71:2
    Du som är trofast, hjälp mig, befria mig,
    lyssna på mig och rädda mig.
Ps 71:3
    Var min klippa dit jag kan fly,
    borgen där jag finner räddning.
    Ja, du är min klippa och min borg.
Ps 71:4
    Befria mig, Gud, ur de ondas grepp,
    rädda mig undan gudlösa våldsmän.
Ps 71:5
    Du är mitt hopp, o Herre, min Gud,
    min trygghet ända från min ungdom.
Ps 71:6
    Från min första stund har du varit mitt stöd,
    från moderlivet min styrka,
    jag sjunger ständigt ditt lov.
Ps 71:7
    Jag har blivit ett tecken för många
    i min fasta förtröstan på dig.
Ps 71:8
    Min strupe fylls av lovsång till dig,
    dagen lång vill jag sjunga till din ära.
Ps 71:9
    Stöt inte bort mig på min ålderdom,
    överge mig inte när krafterna sviker.
Ps 71:10
    De som står mig efter livet smider planer,
    mina fiender säger om mig:
Ps 71:11
    "Gud har övergett honom.
    Sätt efter honom, grip honom,
    han är räddningslöst förlorad!"