Läs bibeltext

Ps 72:1
Av Salomo.
    Gud, ge kungen dina lagar,
    kungasonen din rättvisa ordning,
Ps 72:2
    så att han rättrådigt dömer ditt folk
    och låter dina betryckta få sin rätt.
Ps 72:3
    Låt berg och höjder bära fredens frukter
    åt folket genom rättfärdighet.
Ps 72:4
    Må han värna de armas rätt,
    rädda de fattiga, krossa förtryckaren.
Ps 72:5
    Låt honom leva så länge solen finns
    och månen lyser, släkte efter släkte.
Ps 72:6
    Han skall komma som regn över grödan,
    ett stilla regn som vattnar jorden.
Ps 72:7
    Låt rättvisa grönska i alla hans dagar
    och fred och välgång råda,
    tills ingen måne lyser mer.
Ps 72:8
    Må han härska från hav till hav,
    från floden till världens ände.
Ps 72:9
    Hans motståndare skall böja sig för honom,
    hans fiender kräla i stoftet.
Ps 72:10
    Kungar från Tarshish och fjärran kuster
    skall komma med gåvor,
    kungar från Saba och Seba
    skall bära fram sin tribut.
Ps 72:11
    Honom skall alla kungar hylla,
    alla folk skall tjäna honom.