Läs bibeltext

1 Mos 49:29
Sedan befallde han dem: "När jag nu förenas med mina fäder skall ni begrava mig hos dem i grottan på hettiten Efrons fält,
1 Mos 49:30
grottan på fältet i Makpela utanför Mamre i Kanaan, det fält som Abraham köpte som gravplats av hettiten Efron.
1 Mos 49:31
Där begravdes Abraham och hans hustru Sara, där begravdes Isak och hans hustru Rebecka, och där begravde jag Lea." -
1 Mos 49:32
Fältet med grottan förvärvades från hettiterna.
1 Mos 49:33
  När Jakob hade sagt detta till sina söner drog han upp fötterna i sängen. Så dog han och förenades med sina fäder.
1 Mos 50:1
Och Josef kastade sig ner över sin far och grät och kysste honom.
1 Mos 50:2
  Sedan befallde Josef läkarna han hade i sin tjänst att de skulle balsamera hans far, och läkarna balsamerade Israel.
1 Mos 50:3
Det tog fyrtio dagar, den tid en balsamering tar. Egypterna begrät honom i sjuttio dagar,
1 Mos 50:4
och när denna sorgetid var över talade Josef med faraos hovfolk och sade till dem: "Jag ber er om en ynnest: lägg fram min sak inför farao och tala om för honom
1 Mos 50:5
att min far har tagit en ed av mig och sagt: 'När jag dör, lägg mig då i den grav som jag har låtit hugga ut åt mig i Kanaan.' Be honom att han låter mig resa dit upp och begrava min far. Sedan skall jag återvända hit."
1 Mos 50:6
Farao lät hälsa: "Res dit upp och begrav din far enligt den ed han har tagit av dig."