Läs bibeltext

Ps 78:1
En dikt av Asaf.
    Lyssna, mitt folk, till min undervisning,
    hör vad jag har att säga!
Ps 78:2
    Jag vill yppa visdomsord
    och tyda det förgångna.
Ps 78:3
    Vad vi har hört och lärt känna,
    vad våra fäder berättade för oss,
Ps 78:4
    vill vi inte dölja för våra barn.
    Vi skall berätta för kommande släkten
    om Herrens ära och hans makt
    och om de under han gjort.
Ps 78:5
    Han gav sina bud åt Jakob,
    stiftade en lag åt Israel,
    där han befallde våra fäder
    att undervisa sina barn,
Ps 78:6
    så att det blev känt för kommande släkten.
    Och barnen som föddes
    skulle berätta det för sina barn.
Ps 78:7
    De skulle sätta sin lit till Gud
    och aldrig glömma hans gärningar
    utan hålla hans bud
Ps 78:8
    och inte bli som sina fäder,
    ett trotsigt och upproriskt släkte,
    ett opålitligt släkte
    utan trohet mot Gud.
Ps 78:9
    Efraimiterna var beväpnade med båge
    men flydde när striden kom.
Ps 78:10
    De höll inte förbundet med Gud
    och vägrade följa hans lag.
Ps 78:11
    De glömde hans gärningar
    och de underverk han låtit dem se.