Läs bibeltext

Ps 79:1
En psalm av Asaf.
    Hedningar har trängt in i ditt land, o Gud,
    de har skändat ditt heliga tempel
    och lagt Jerusalem i grus.
Ps 79:2
    De lämnar dina tjänares lik
    som föda åt himlens fåglar
    och dina trognas kroppar åt vilda djur.
Ps 79:3
    De utgjuter deras blod som vatten
    runt om Jerusalem, ingen begraver dem.
Ps 79:4
    Vi har blivit till åtlöje för våra grannar,
    till spott och spe för dem som bor omkring oss.
Ps 79:5
    Hur länge, Herre, skall din vrede vara
    och din lidelse brinna som eld?
Ps 79:6
    Töm din vrede över de andra folken,
    de som inte känner dig,
    över de riken
    som inte åkallar dig,
Ps 79:7
    ty de har slukat Jakob,
    lagt hela landet öde.
Ps 79:8
    Lasta inte oss för våra fäders synder,
    låt snart din barmhärtighet möta oss,
    ty vårt elände är stort.
Ps 79:9
    Hjälp oss, Gud, vår räddare,
    så att ditt namn blir förhärligat.
    Befria oss och förlåt våra synder,
    ditt namn till ära.
Ps 79:10
    Varför skall folken få säga:
    "Var är deras Gud?"
    Låt oss se på när folken får känna
    hur du hämnas dina tjänares blod.
Ps 79:11
    Låt fångarnas jämmer nå fram till dig.
    Befria med din starka arm
    dem som är dömda att dö.