Läs bibeltext

Ps 79:8
    Lasta inte oss för våra fäders synder,
    låt snart din barmhärtighet möta oss,
    ty vårt elände är stort.
Ps 79:9
    Hjälp oss, Gud, vår räddare,
    så att ditt namn blir förhärligat.
    Befria oss och förlåt våra synder,
    ditt namn till ära.
Ps 79:10
    Varför skall folken få säga:
    "Var är deras Gud?"
    Låt oss se på när folken får känna
    hur du hämnas dina tjänares blod.
Ps 79:11
    Låt fångarnas jämmer nå fram till dig.
    Befria med din starka arm
    dem som är dömda att dö.
Ps 79:12
    Ge våra grannar sjufalt igen
    för att de smädat dig, Herre!
Ps 79:13
    Då skall vi, ditt folk,
    fåren i din hjord,
    tacka dig för evigt
    och från släkte till släkte sjunga ditt lov.
Ps 80:1
För körledaren. Av Asaf, en psalm.
Ps 80:2
    Lyssna, Israels herde,
    du som leder Josef som en fårhjord,
    du som tronar på keruberna,
    träd fram i glans
Ps 80:3
    inför Efraim, Benjamin och Manasse!
    Väck din styrka till liv
    och kom till vår hjälp!
Ps 80:4
    Gud, upprätta oss,
    låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!
Ps 80:5
    Herre Gud Sebaot,
    hur länge skall ditt folks böner
    mötas av rykande vrede?