Läs bibeltext

Ps 80:2
    Lyssna, Israels herde,
    du som leder Josef som en fårhjord,
    du som tronar på keruberna,
    träd fram i glans
Ps 80:3
    inför Efraim, Benjamin och Manasse!
    Väck din styrka till liv
    och kom till vår hjälp!
Ps 80:4
    Gud, upprätta oss,
    låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!
Ps 80:5
    Herre Gud Sebaot,
    hur länge skall ditt folks böner
    mötas av rykande vrede?
Ps 80:6
    Du har låtit oss äta tårarnas bröd,
    gett oss tårar att dricka i övermått.
Ps 80:7
    Du utsätter oss för våra grannars förakt,
    vi hånas av våra fiender.
Ps 80:8
    Gud Sebaot, upprätta oss,
    låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!
Ps 80:9
    En vinstock tog du från Egypten,
    du drev undan folken och planterade den.
Ps 80:10
    Du röjde mark och den slog rot
    och uppfyllde landet.
Ps 80:11
    Bergen täcktes av dess skugga
    och mäktiga cedrar av dess grenar.
Ps 80:12
    Den sträckte ut sina rankor till havet
    och sina skott ända till Eufrat.