Läs bibeltext

Ps 81:6
    en lag som han gav åt Josef
    när han drog ut ur Egypten.
    Jag hör en okänd stämma.
Ps 81:7
    Jag lyfte bördan från hans axlar,
    hans händer slapp bära korgen.
Ps 81:8
    När du ropade i nöden räddade jag dig,
    jag svarade, dold i åskan,
    jag prövade dig vid Merivas vatten.
Ps 81:9
    Hör, mitt folk, jag vill varna dig!
    Om du ändå ville höra mig, Israel!
Ps 81:10
    Ingen främmande gud får finnas hos dig,
    en utländsk gud får du inte tillbe.
Ps 81:11
    Jag är Herren, din Gud,
    som förde dig ut ur Egypten.
    Öppna din mun så skall jag fylla den!
Ps 81:12
    Men mitt folk hörde inte på mig,
    Israel ville inte veta av mig.
Ps 81:13
    Då lät jag dessa förstockade hållas,
    de fick följa sina egna planer.
Ps 81:14
    Om ändå mitt folk ville höra mig,
    om Israel ville följa min väg!
Ps 81:15
    Då skulle jag genast kväsa deras fiender,
    gripa in mot deras motståndare,
Ps 81:16
    så att de som hatar Herren måste krypa för honom,
    fyllda av skräck för evigt.