Läs bibeltext

1 Mos 50:16
Därför skickade de bud till Josef och lät säga: "Innan han dog bad din far
1 Mos 50:17
att vi skulle säga till dig: 'Vi ber dig förlåta oss, dina bröder, vår synd och skuld. Vi har gjort dig mycket ont.' Så förlåt oss, din fars Guds tjänare, den synd vi har begått!" Vid dessa ord brast Josef i gråt.
1 Mos 50:18
Sedan kom också bröderna själva och föll ner inför honom och sade: "Vi är dina slavar."
1 Mos 50:19
Men Josef sade till dem: "Var inte rädda. Jag är ju inte Gud!
1 Mos 50:20
Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till något gott. Han ville göra det som nu har skett och därigenom bevara många människor vid liv.
1 Mos 50:21
Var inte rädda, jag skall sörja för er och era barn." Så talade han lugnande och uppmuntrande till dem.
1 Mos 50:22
Josef bodde kvar i Egypten tillsammans med sin släkt, och han levde i 110 år.
1 Mos 50:23
På Efraims sida fick han se barn i tredje led, och barn till Manasses son Makir kunde han uppta som sina.
1 Mos 50:24
Josef sade till sina fränder: "Jag skall snart dö, men Gud kommer att ta sig an er och föra er från detta land upp till det land som han med ed har lovat Abraham, Isak och Jakob."
1 Mos 50:25
Sedan tog han en ed av Israels ättlingar och sade: "Gud kommer att ta sig an er, och då skall ni föra mina ben härifrån."
1 Mos 50:26
Så dog Josef i en ålder av 110 år, och han blev balsamerad och lagd i en kista i Egypten.