Läs bibeltext

Ps 84:3
    Jag förtärdes av längtan
    till Herrens förgårdar.
    Nu jublar min själ och min kropp
    mot den levande Guden.
Ps 84:4
    Sparven har funnit ett rede
    och svalan ett bo för sina ungar:
    dina altaren, Herre Sebaot,
    min konung och min Gud.
Ps 84:5
    Lyckliga de som bor i ditt hus
    och alltid kan sjunga ditt lov.
Ps 84:6
    Lyckliga de som har sin styrka i dig,
    de som gärna drar upp till templet.
Ps 84:7
    När de går genom Bakaträdens dal
    blir den en flödande källa,
    höstregnet fyller den med välsignelse.
Ps 84:8
    De går genom port efter port,
    tills de möter Gud på Sion.
Ps 84:9
    Herre Gud Sebaot, hör min bön,
    lyssna, du Jakobs Gud!
Ps 84:10
    Ge akt på vår sköld, o Gud,
    se i nåd till din smorde!
Ps 84:11
    En dag på dina förgårdar är bättre
    än tusen dagar där hemma.
    Jag står hellre vid tröskeln i min Guds hus
    än jag bor i de gudlösas tält.
Ps 84:12
    Herren Gud är sol och sköld.
    Herren ger nåd och ära,
    dem som lever ostraffligt
    vägrar han ingenting gott.
Ps 84:13
    Herre Sebaot,
    lycklig den som förtröstar på dig.