Läs bibeltext

Ps 85:2
    Herre, förr var du god mot ditt land,
    du vände Jakobs öde.
Ps 85:3
    Du tog bort ditt folks skuld
    och förlät all deras synd.
Ps 85:4
    Du drog tillbaka din vrede,
    lät den glödande harmen slockna.
Ps 85:5
    Upprätta oss, Gud, vår räddare,
    låt din ovilja mot oss fara!
Ps 85:6
    Skall du vredgas på oss för alltid,
    skall din vrede vara från släkte till släkte?
Ps 85:7
    Vill du inte ge oss liv igen,
    så att ditt folk kan glädjas över dig?
Ps 85:8
    Herre, visa oss din godhet
    och ge oss din hjälp!
Ps 85:9
    Jag vill höra vad Gud säger.
    Herren förkunnar välgång
    för sitt folk och sina trogna
    och för de redbara.
Ps 85:10
    De som fruktar honom har nära till hans hjälp,
    hans härlighet bor i vårt land.
Ps 85:11
    Godhet och trofasthet möts,
    fred och rättvisa omfamnar varandra.
Ps 85:12
    Trofasthet spirar ur jorden,
    rättvisa blickar ner från himlen.