Läs bibeltext

Ps 85:9
    Jag vill höra vad Gud säger.
    Herren förkunnar välgång
    för sitt folk och sina trogna
    och för de redbara.
Ps 85:10
    De som fruktar honom har nära till hans hjälp,
    hans härlighet bor i vårt land.
Ps 85:11
    Godhet och trofasthet möts,
    fred och rättvisa omfamnar varandra.
Ps 85:12
    Trofasthet spirar ur jorden,
    rättvisa blickar ner från himlen.
Ps 85:13
    Herren själv ger allt gott,
    vårt land ger sin gröda.
Ps 85:14
    Rättvisa går framför honom,
    fred och välgång i hans spår.
Ps 86:1
En bön av David.
    Hör mig, Herre, och svara mig,
    jag är hjälplös och fattig.
Ps 86:2
    Beskydda mig, jag är trogen,
    rädda din tjänare, som förtröstar på dig.
    Du är min Gud,
Ps 86:3
förbarma dig, Herre,
    jag ropar till dig hela dagen.
Ps 86:4
    Låt din tjänare glädjas,
    Herre, jag sätter mitt hopp till dig.
Ps 86:5
    Ja, Herre, du är god, du förlåter,
    rik på kärlek till alla som åkallar dig.