Läs bibeltext

Ps 86:1
En bön av David.
    Hör mig, Herre, och svara mig,
    jag är hjälplös och fattig.
Ps 86:2
    Beskydda mig, jag är trogen,
    rädda din tjänare, som förtröstar på dig.
    Du är min Gud,
Ps 86:3
förbarma dig, Herre,
    jag ropar till dig hela dagen.
Ps 86:4
    Låt din tjänare glädjas,
    Herre, jag sätter mitt hopp till dig.
Ps 86:5
    Ja, Herre, du är god, du förlåter,
    rik på kärlek till alla som åkallar dig.
Ps 86:6
    Herre, lyssna till min bön,
    hör mig när jag ber.
Ps 86:7
    I nödens stund ropar jag till dig,
    och du svarar mig.
Ps 86:8
    Herre, bland gudarna är ingen som du,
    inga gärningar är som dina.
Ps 86:9
    Alla de folk du har skapat
    skall komma och tillbe inför dig, Herre,
    och de skall ära ditt namn.
Ps 86:10
    Ty du är stor, du gör under,
    du ensam är Gud.
Ps 86:11
    Visa mig, Herre, din väg,
    så att jag kan vandra i din sanning.
    Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn.