Läs bibeltext

Ps 86:5
    Ja, Herre, du är god, du förlåter,
    rik på kärlek till alla som åkallar dig.
Ps 86:6
    Herre, lyssna till min bön,
    hör mig när jag ber.
Ps 86:7
    I nödens stund ropar jag till dig,
    och du svarar mig.
Ps 86:8
    Herre, bland gudarna är ingen som du,
    inga gärningar är som dina.
Ps 86:9
    Alla de folk du har skapat
    skall komma och tillbe inför dig, Herre,
    och de skall ära ditt namn.
Ps 86:10
    Ty du är stor, du gör under,
    du ensam är Gud.
Ps 86:11
    Visa mig, Herre, din väg,
    så att jag kan vandra i din sanning.
    Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn.
Ps 86:12
    Jag vill tacka dig, Herre, min Gud,
    av allt mitt hjärta
    och alltid ära ditt namn,
Ps 86:13
    ty din godhet mot mig är stor,
    du räddar mig ur dödsrikets djup.
Ps 86:14
    Gud, de övermodiga angriper mig,
    en skara våldsmän står efter mitt liv.
    De räknar inte med dig.
Ps 86:15
    Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud,
    sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet.