Läs bibeltext

Ps 87:1
Av Korachs ättlingar, en psalm, en sång.
    Han har lagt dess grund
    på de heliga bergen.
Ps 87:2
    Herren älskar Sions portar
    mer än andra boningar i Jakob.
Ps 87:3
    Han säger härliga ting om dig,
    du Guds stad:
Ps 87:4
    "Till mina bekännare räknar jag
    Rahav och Babylonien,
    Filisteen, Tyros och Kush.
    Alla är de födda här."
Ps 87:5
    Ja, om Sion skall det heta:
    "Här är alla födda."
    Det är den stad som den Högste har grundat.
Ps 87:6
    Herren skriver i listan över folken:
    "Alla är de födda här."
Ps 87:7
    Överallt sång och dans,
    alla besjunger dig.
Ps 88:1
En sång, en psalm av Korachs ättlingar. För körledaren. En dikt av Heman, esrachiten.
Ps 88:2
    Herre, min Gud, om dagen ropar jag på hjälp,
    om natten stiger mitt klagoskri till dig.
Ps 88:3
    Låt min bön nå fram,
    lyssna till min klagan.
Ps 88:4
    Mitt liv är fyllt av elände,
    jag står vid dödsrikets rand.