Läs bibeltext

Ps 89:34
    Men jag skall inte ta tillbaka min nåd
    och inte svika min trofasthet,
Ps 89:35
    jag skall inte kränka mitt förbund
    och inte ändra det jag har sagt.
Ps 89:36
    Detta har jag svurit vid min helighet:
    David skall jag aldrig svika,
Ps 89:37
    hans ätt skall råda för evigt.
    Hans tron skall bestå som solen,
Ps 89:38
    finnas för evigt som månen,
    det trovärdiga vittnet i skyn."
Ps 89:39
    Men nu har du stött bort din smorde
    och förkastat honom i vrede.
Ps 89:40
    Du har brutit förbundet med din tjänare,
    du har trampat hans krona i stoftet.
Ps 89:41
    Du har rivit alla hans murar
    och lagt hans borgar i grus.
Ps 89:42
    Han plundras av alla som kommer förbi,
    han blir hånad av sina grannar.
Ps 89:43
    Du låter hans motståndare triumfera,
    alla hans fiender glädja sig.
Ps 89:44
    Du hejdar hans skarpa svärd
    och ger honom inte styrka i striden.