Läs bibeltext

Ps 89:45
    Du har släckt hans glans,
    störtat hans tron till marken.
Ps 89:46
    Du har förkortat hans ungdoms dagar
    och höljt honom i skam.
Ps 89:47
    Hur länge, Herre, skall du hålla dig dold
    och låta din vrede brinna som eld?
Ps 89:48
    Tänk på hur kort min livstid är,
    hur förgängliga du skapat alla människor.
Ps 89:49
    Vem bland de levande skall inte se döden?
    Vem räddar sitt liv undan dödsrikets makt?
Ps 89:50
    Herre, var är nu din nåd från förr,
    som du i trofasthet lovade David?
Ps 89:51
    Herre, tänk på din tjänares vanära,
    på de smädelser jag får utstå från folken.
Ps 89:52
    Dina fiender hånar mig, Herre,
    de hånar din smorde var han går fram.

*


Ps 89:53
    Lovad vare Herren i evighet.
    Amen, amen.
Ps 90:1
En bön av gudsmannen Mose.
    Herre, du har varit vår tillflykt
    från släkte till släkte.
Ps 90:2
    Du fanns innan bergen föddes,
    innan jorden och världen blev till.
    Du är Gud från evighet till evighet.