Läs bibeltext

Ps 90:12
    Lär oss hur få våra dagar är,
    då vinner vårt hjärta vishet.
Ps 90:13
    Kom tillbaka, Herre! Hur länge skall du vredgas?
    Förbarma dig över dina tjänare!
Ps 90:14
    Mätta oss var morgon med din nåd,
    så får vi jubla av glädje i alla våra dagar.
Ps 90:15
    Gläd oss lika länge som du plågat oss,
    lika många år som vi har lidit.
Ps 90:16
    Visa din makt för oss som tjänar dig,
    visa din härlighet för våra barn.
Ps 90:17
    Herre, vår Gud, låt oss känna din ljuvlighet.
    Låt allt vi gör krönas med framgång!
Ps 91:1
    Den som bor i den Högstes skydd
    och vilar i den Väldiges skugga,
Ps 91:2
    han säger: "Herren är min tillflykt och min borg,
    min Gud som jag förtröstar på."
Ps 91:3
    Han räddar dig från jägarens nät
    och från den förhärjande pesten.
Ps 91:4
    Han täcker dig med sina vingar,
    under dem finner du tillflykt,
    hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.
Ps 91:5
    Du behöver inte frukta nattens fasor
    eller pilen som flyger om dagen,