Läs bibeltext

Ps 91:8
    Du skall själv få bevittna
    hur de gudlösa får sitt straff.
Ps 91:9
    Din tillflykt är Herren,
    du har gjort den Högste till ditt värn.
Ps 91:10
    Inget ont skall drabba dig,
    ingen olycka komma nära ditt hus.
Ps 91:11
    Han skall befalla sina änglar
    att skydda dig var du än går.
Ps 91:12
    De bär dig på sina händer,
    så att du inte stöter foten mot någon sten.
Ps 91:13
    Över lejon och ormar går du fram,
    du trampar på vilddjur och drakar.
Ps 91:14
    Han håller fast vid mig, och jag räddar honom,
    jag skyddar honom, ty han känner mitt namn.
Ps 91:15
    Han åkallar mig, och jag svarar honom,
    jag är med honom i nöden,
    jag befriar honom och ger honom ära.
Ps 91:16
    Jag skall mätta honom med ett långt liv
    och låta honom erfara min hjälp.
Ps 92:1
En psalm, en sång för sabbatsdagen.
Ps 92:2
    Det är gott att tacka Herren
    och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,