Läs bibeltext

Ps 92:1
En psalm, en sång för sabbatsdagen.
Ps 92:2
    Det är gott att tacka Herren
    och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,
Ps 92:3
    att var morgon förkunna din nåd
    och var natt din trofasthet
Ps 92:4
    till toner av tiosträngad harpa,
    till lyrans klang.
Ps 92:5
    Dina gärningar, Herre, ger mig glädje,
    jag jublar över vad du har gjort.
Ps 92:6
    Herre, vilken storhet i ditt verk,
    vilket djup i dina planer!
Ps 92:7
    Den enfaldige kan inte förstå det,
    en dåre fattar inte detta:
Ps 92:8
    om än de gudlösa växer som gräs
    och ogärningsmännen blomstrar,
    skall de ändå förgöras för alltid.
Ps 92:9
    Men du, Herre, är upphöjd i evighet.
Ps 92:10
    Ja, dina fiender, Herre,
    dina fiender skall gå under
    och ogärningsmännen skingras.
Ps 92:11
    Du gör mig lik vildoxen med lyfta horn,
    du svalkar mig med uppfriskande olja.