Läs bibeltext

2 Mos 1:8
  Då fick Egypten en ny kung, en som ingenting visste om Josef.
2 Mos 1:9
Han sade till sitt folk: "Israeliterna har blivit för många och för starka för oss.
2 Mos 1:10
Nu måste vi handla klokt, annars blir de ännu flera. Och blir det krig kan de förena sig med våra fiender och kämpa mot oss och sedan ge sig av härifrån."
2 Mos 1:11
Därför satte man fogdar över dem för att kuva dem med hårt arbete. Och de byggde städerna Pitom och Ramses, där farao hade sina förråd.
2 Mos 1:12
Men ju mer man förtryckte dem, desto fler blev de och desto mer bredde de ut sig, så att egypterna kände sig hotade.
2 Mos 1:13
Israeliterna tvingades till slavtjänst,
2 Mos 1:14
och deras liv förbittrades av det tunga arbetet med lera och tegel och allt arbete på fälten, all denna slavtjänst som de tvingades till.
2 Mos 1:15
  Kungen av Egypten talade med de hebreiska barnmorskorna - en hette Shifra och den andra Pua -
2 Mos 1:16
och sade: "När ni hjälper de hebreiska kvinnorna vid förlossningen, se då efter: är det en pojke skall ni döda honom, är det en flicka får hon leva."
2 Mos 1:17
Men barnmorskorna var gudfruktiga och gjorde inte som kungen hade befallt utan lät pojkarna leva.
2 Mos 1:18
Då kallade kungen dem till sig och frågade varför de gjorde så.