Läs bibeltext

Ps 92:11
    Du gör mig lik vildoxen med lyfta horn,
    du svalkar mig med uppfriskande olja.
Ps 92:12
    Jag får se hur mina fiender går under,
    höra hur de onda angriparna förgås.
Ps 92:13
    De rättfärdiga grönskar som palmer,
    växer höga som cedrar på Libanon.
Ps 92:14
    De är planterade i Herrens hus
    och grönskar på vår Guds förgårdar.
Ps 92:15
    Ännu i hög ålder skjuter de skott,
    de är fulla av sav och kraft
Ps 92:16
    och vittnar om att Herren är rättvis,
    min klippa - i honom finns ingen orätt.
Ps 93:1
    Herren är konung! Han har klätt sig i höghet.
    Herren har klätt sig i makt, spänt om sig sitt bälte.
    Världen står fast, den kan inte rubbas.
Ps 93:2
    Din tron står fast sedan urminnes tid,
    du är till från evighet.
Ps 93:3
    Floderna höjde, o Herre,
    floderna höjde sin röst,
    höjde sin dånande röst.
Ps 93:4
    Väldigare än de stora vattnens brus,
    väldigare än havets bränningar,
    ja, väldig är Herren i höjden.
Ps 93:5
    Dina bud skall bestå,
    ditt hus skall vara heligt,
    Herre, för alltid.