Läs bibeltext

Ps 94:12
    Lycklig den som du, Herre, fostrar
    och undervisar genom din lag.
Ps 94:13
    Du ger honom ro i onda dagar,
    medan graven grävs åt de gudlösa.
Ps 94:14
    Ty Herren förskjuter inte sitt folk,
    han överger inte sin egendom.
Ps 94:15
    Den rättfärdige skall få sin rätt
    och alla redbara ha en framtid.
Ps 94:16
    Vem försvarar mig mot de onda,
    vem tar mitt parti mot ogärningsmän?
Ps 94:17
    Om inte Herren kom till min hjälp
    skulle jag snart få bo i tystnaden.
Ps 94:18
    När jag är rädd att tappa fotfästet
    håller din godhet mig uppe, Herre.
Ps 94:19
    När mitt hjärta är fullt av bekymmer
    gör din tröst mig glad.
Ps 94:20
    Partiska domare har inte ditt stöd,
    dessa som gör orätt i lagens namn.
Ps 94:21
    De gaddar sig samman mot den rättfärdige
    och dömer den oskyldige till döden.
Ps 94:22
    Men Herren är min trygga borg,
    min Gud är min klippa och min tillflykt.