Läs bibeltext

Ps 95:1
    Kom, låt oss jubla till Herrens ära
    och hylla vår klippa, vår räddning!
Ps 95:2
    Låt oss träda fram inför honom och tacka,
    hylla honom med sång och spel!
Ps 95:3
    Ty en stor Gud är Herren,
    en stor konung över alla gudar.
Ps 95:4
    I hans hand är jordens djup,
    och bergens toppar är hans.
Ps 95:5
    Hans är havet, som han har gjort,
    och fasta landet, som hans händer format.
Ps 95:6
    Kom, låt oss falla ner och tillbe,
    knäböja inför Herren, vår skapare,
Ps 95:7
    ty han är vår Gud
    och vi hans folk, fåren i hans hjord.
    Om ni ändå ville lyssna till honom i dag!
Ps 95:8
    Förhärda er inte som vid Meriva,
    som den gången vid Massa i öknen,
Ps 95:9
    där era fäder satte mig på prov,
    prövade mig fast de sett vad jag gjort.
Ps 95:10
    I fyrtio år var jag led på det släktet
    och sade: Detta folk far vilse,
    de känner inte mina vägar.
Ps 95:11
    Och jag svor i min vrede:
    Aldrig skall de nå fram till min viloplats.