Läs bibeltext

2 Mos 1:12
Men ju mer man förtryckte dem, desto fler blev de och desto mer bredde de ut sig, så att egypterna kände sig hotade.
2 Mos 1:13
Israeliterna tvingades till slavtjänst,
2 Mos 1:14
och deras liv förbittrades av det tunga arbetet med lera och tegel och allt arbete på fälten, all denna slavtjänst som de tvingades till.
2 Mos 1:15
  Kungen av Egypten talade med de hebreiska barnmorskorna - en hette Shifra och den andra Pua -
2 Mos 1:16
och sade: "När ni hjälper de hebreiska kvinnorna vid förlossningen, se då efter: är det en pojke skall ni döda honom, är det en flicka får hon leva."
2 Mos 1:17
Men barnmorskorna var gudfruktiga och gjorde inte som kungen hade befallt utan lät pojkarna leva.
2 Mos 1:18
Då kallade kungen dem till sig och frågade varför de gjorde så.
2 Mos 1:19
De svarade: "Hebreiska kvinnor är inte som egyptiska. De är starka, de har fött innan barnmorskan hinner fram."
2 Mos 1:20
Gud lät allt gå väl för barnmorskorna, och folket växte till och förökade sig kraftigt,
2 Mos 1:21
och eftersom barnmorskorna var gudfruktiga lät Gud dem få hem och barn.
2 Mos 1:22
Men farao gav denna befallning till hela sitt folk: "Kasta alla nyfödda pojkar i Nilen och låt bara flickorna leva."