Läs bibeltext

Ps 96:1
    Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
    sjung till Herrens ära, hela världen!
Ps 96:2
    Sjung till Herrens ära, prisa hans namn,
    ropa ut hans seger dag efter dag!
Ps 96:3
    Förkunna hans ära bland folken,
    bland alla människor hans under!
Ps 96:4
    Ty stor är Herren, högt är han prisad,
    värd att frukta mer än alla gudar.
Ps 96:5
    Folkens alla gudar är avgudar,
    men Herren har gjort himlen.
Ps 96:6
    Han omges av prakt och glans,
    av makt och härlighet i sitt tempel.
Ps 96:7
    Ära Herren, alla folkslag,
    ära Herrens majestät,
Ps 96:8
    ära Herrens höga namn!
    Kom till hans förgårdar, kom med offer,
Ps 96:9
    fall ner inför Herren i helig skrud!
    Darra inför honom, hela jorden!
Ps 96:10
    Förkunna bland folken: Herren är konung!
    Världen står fast, den kan inte rubbas.
    Han dömer folken med oväld.
Ps 96:11
    Må himlen fröjdas och jorden jubla,
    havet brusa och allt det rymmer,