Läs bibeltext

Ps 96:10
    Förkunna bland folken: Herren är konung!
    Världen står fast, den kan inte rubbas.
    Han dömer folken med oväld.
Ps 96:11
    Må himlen fröjdas och jorden jubla,
    havet brusa och allt det rymmer,
Ps 96:12
    marken och allt den bär må glädja sig.
    Då skall alla träd i skogen jubla
Ps 96:13
    inför Herren - se, han kommer,
    se, han kommer för att råda över jorden,
    råda rättvist över världen,
    råda trofast över folken.
Ps 97:1
    Herren är konung! Må jorden jubla,
    de fjärran kusterna glädja sig.
Ps 97:2
    Moln och töcken omger honom,
    på rätt och rättfärdighet vilar hans tron.
Ps 97:3
    Eld går framför honom
    och förbränner alla hans fiender.
Ps 97:4
    Hans blixtar lyser upp hela världen,
    jorden ser dem och skälver.
Ps 97:5
    Bergen smälter som vax inför Herren,
    inför hela jordens härskare.
Ps 97:6
    Himlen förkunnar hans rättfärdighet,
    hans härlighet skådas av alla folk.
Ps 97:7
    Avgudadyrkarna står med skam,
    de som skryter med sina maktlösa gudar.
    Alla gudar faller ner inför honom.