Läs bibeltext

Ps 97:1
    Herren är konung! Må jorden jubla,
    de fjärran kusterna glädja sig.
Ps 97:2
    Moln och töcken omger honom,
    på rätt och rättfärdighet vilar hans tron.
Ps 97:3
    Eld går framför honom
    och förbränner alla hans fiender.
Ps 97:4
    Hans blixtar lyser upp hela världen,
    jorden ser dem och skälver.
Ps 97:5
    Bergen smälter som vax inför Herren,
    inför hela jordens härskare.
Ps 97:6
    Himlen förkunnar hans rättfärdighet,
    hans härlighet skådas av alla folk.
Ps 97:7
    Avgudadyrkarna står med skam,
    de som skryter med sina maktlösa gudar.
    Alla gudar faller ner inför honom.
Ps 97:8
    Sion hör och gläder sig,
    Juda städer jublar
    över dina domslut, Herre.
Ps 97:9
    Ty du, Herre, är den Högste,
    upphöjd över jorden,
    högt över alla gudar.
Ps 97:10
    Herren älskar dem som hatar det onda,
    han bevarar sina trognas liv
    och räddar dem ur de gudlösas våld.
Ps 97:11
    Ljus bryter fram för de rättfärdiga
    och glädje för de redbara.